Vrije tijd en vorming

Vrije tijd en vorming is belangrijk voor iedereen. Kansen krijgen om je talenten in te zetten en je competenties te ontwikkelen maken je sterker en geven je een goed gevoel.

De Treffer

De Treffer bundelt alle vrijetijdsactiviteiten voor de personen die we ondersteunen. Het aanbod is heel ruim: rustig, belevingsgericht of meer actief en uitdagend. Er is keuze uit activiteiten natuur, muziek, vorming, zinzorg, cultuur of evenementen.

De nieuwste editie, oktober 2023, vind je hier of klik op de afbeelding hieronder. De voorbije editie, september 2023, vind je via de afbeelding hieronder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze pictogram geeft aan dat de activiteit ook toegankelijk is voor externen of personen die niet door De Lovie vzw ondersteund worden. Wil je een activiteit/vorming samen met onze deelnemers volgen? Inschrijven gebeurt via detreffer@delovie.be. Meer info via tel. 057 344 236.

 

De Trapleer

De Trapleer staat voor: actief leren en ervaringsgericht ontdekken en beleven. Vertrekken vanuit jouw mogelijkheden, interesses en wensen. Dynamisch inspelen op wat leeft. Aanbodgericht en vraaggestuurd. Individueel of samen met anderen. In een open, veilige sfeer. Op je eigen tempo. Jezelf ontplooien en groeien. Grenzen verleggen. Talenten ontdekken. Vaardigheden ontwikkelen en onderhouden. Stimuleren en prikkelen. Kansen geven. Kwaliteit van leven optimaliseren. Ruimte creëren tot interactie en ontmoeting. Plezier bijbrengen van het leren, ontdekken en beleven.

De Trapleer biedt een brede waaier aan zingevende activiteiten, vorming en workshops aan personen met een verstandelijke handicap of andere beperking in de Westhoek.

Het aanbod vorming is heel ruim: van ‘Hoe maak ik een facebookprofiel aan’ tot ‘Hoe vind ik een job die bij mij past?’. De Lovie vzw werkt hiervoor samen met verschillende partners in de zorg, bestaande vormings- en opleidingscentra, vrijwilligers, bedrijven …

Lees meer over De Trapleer in deze folder.

Interesse? Contacteer Frederik Desodt of Siska Descamps via mail naar trapleer@delovie.be of op het nr. 057 344 331 (Frederik) of 057 344 138 (Siska).
Of neem een kijkje op https://www.facebook.com/trapleer/.

 

Ambassadeurs voor een inclusieve samenleving

Voluit samen leven, wonen en werken van mensen met en zonder handicap, daar gaan wij voor. En met onze ambassadeurs voor een inclusieve samenleving zetten we alvast een mooie stap in de goede richting! Want wie beter dan een ervaringsdeskundige kan ons vertellen over inclusie?

Meer over dit prachtige project en verrijkende samenwerking, kan je lezen in deze brochure.

Hoe de eerste stappen, ondersteund door middelen van ERASMUS+ via het MEDIA-project, van dit traject verliepen lees je hier.

Vorming voor medewerkers en andere geïnteresseerden

Wij hebben een uitgebreid vormingsaanbod voor eigen medewerkers en andere geïnteresseerden: het netwerk van personen die we ondersteunen, vrijwilligers, leraren, stagiairs, collega’s van binnen of buiten de sector.

Neem een kijkje in de vormingsbrochure voor een overzicht van het aanbod met interne vormers en externe vormers.

Voor meer info, contacteer Geert Vannieuwenhuyze op het tel. nr. 057 344 299 of via mail naar vorming@delovie.be.

PV_Vorm_00453

 

De Lovie vzw werkte een aantal visieteksten uit over onderwerpen als omgaan met probleemgedrag, communicatie, seksualiteit, senioren en palliatieve ondersteuning. Je kan deze bestellen via mail naar trefhuis@delovie.be of op het tel. nr. 057 344 263.

Wij verzorgen ook lezingen en workshops op symposia, congressen of studiedagen. Wil je weten hoe onze organisatie met de nieuwste ontwikkelingen in welzijn omgaat? Je kan ons een studiebezoek brengen, stage lopen of een geleide supervisie of intervisie aanvragen bij Geert Vannieuwenhuyze op het tel. nr. 057 344 299 of via mail naar geert.vannieuwenhuyze@delovie.be.