Meer De Lovie

Mensen zijn sociale wezens, wij hebben elkaar nodig. Sociaal contact is een bron van steun op emotioneel of praktisch vlak. Een goed sociaal netwerk draagt bij tot meer welbevinden, een goede gezondheid en zelfs een hogere levensverwachting.

De Lovie vzw is een sociale organisatie. Ook wij zijn steeds op zoek naar betekenisvolle contacten die ons als organisatie sterker maken of het leven verrijken van de personen die we ondersteunen.

Daarom willen we voldoende kansen creëren om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Wie weet kun jij iets betekenen voor ons en wij voor jou?