Jobs

De Lovie vzw telt ruim 650 medewerkers en werft regelmatig nieuwe collega’s aan. Je kan bij ons werken in de rechtstreekse dienstverlening (bv. als begeleider of verpleegkundige), maar ook in de ondersteunende en logistieke diensten: medische zorg, boekhouding, personeelsbeheer, keuken, groenzorg, huishoudelijke dienstverlening, onthaal, communicatie …

We hebben momenteel een vacature voor:

twee huishoudelijk medewerkers

een voltijds begeleider voor Waterkant en Estrade (ondersteuning van senioren met verzorgingsnood)

verschillende begeleiders voor op het woonpark De Lovie

een voltijds schilder

twee deeltijdse begeleiders voor jongerenwerking in Ieper

een voltijds begeleider in De Hebe (ondersteuning van jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen of moeilijk verstaanbaar gedrag)

‘Werken met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag is een zoektocht naar gelijkwaardigheid, naar gedeelde menselijkheid. Grenzen geven, maar ook durven loslaten. Een verhaal van erkenning en warmte bieden, veiligheid ervaren en het gevoel hebben welkom te zijn en ergens bij te horen. Van zoeken hoe we kunnen blijven in relatie treden, ook als het moeilijk gaat. Met als doel dat elke unieke bewoner de ruimte krijgt om te groeien en zich te ontplooien. Begeleiders, bewoners en hun context ervaren elke dag opnieuw dat het een complexe, onvoorspelbare zoektocht is, die zeer betekenisvol kan zijn voor iedere betrokkene.’ Je leest er alles over in dit artikel verschenen in ons tijdschrift Antenne (maart 2022).

Word jij onze nieuwe collega? Stuur je cv met sollicitatiebrief t.a.v. Bart Vallaeys, Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge of via mail naar bart.vallaeys@delovie.be.

Wil je vanop de eerste rij op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Volg ons op Facebook!

 

Spraakmakers, dat zijn alle medewerkers van De Lovie vzw.
‘Wij zijn open, sociaal en kunnen goed overweg met anderen. We gaan in tegen vooroordelen en kiezen voor dialoog en gesprek. Meer nog, we geven een stem aan personen met een beperking en gaan de barricaden op voor een samenleving waar iedereen erbij hoort.’

Meer weten over werken in De Lovie vzw? In de volgende rubrieken zijn medewerkers zelf aan het woord:
Af en toe eens lachen
Een sterke familieband
Thuiskomen op het werk
Wanneer woorden niet vanzelfsprekend zijn
Een vuur dat vonken geeft

Alles draait om organisatiecultuur, een interview met Patrick Deferme, algemeen directeur van De Lovie vzw, voor Ondernemers (2020)