Onderwijs

De Lovie vzw werkt nauw samen met buso-school De Pinker.

De Pinker biedt onderwijs aan jongeren met een verstandelijke handicap (type 2), jongeren met emotionele en of gedragsproblemen (type 3) en jongeren met autisme (type 9) binnen opleidingsvorm 1 en 2. Leerlingen die school lopen in De Pinker kunnen een beroep doen op extra ondersteuning door De Lovie.

De Pinker heeft 3 vestigingsplaatsen in de regio Poperinge.
-Spalier: type 2, 3 en 9, opleidingsvorm 1
-Kwadrant: type 2 en 9, opleidingsvorm 2
-3Weg: type 3 en 9, opleidingsvorm 1 en 2

Meer info op de site van De Pinker.

7L3A1758