Dorpspunten

Écht samen leven, wonen en werken
‘Wij dromen van een wereld waar mensen met en zonder beperking écht samen leven, wonen en werken. Een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich verbonden voelt met de ander.’ Als sociale en innovatieve organisatie en partner van de netwerkorganisatie Kwaito, wil De Lovie vzw bewegen naar een nieuw zorgsysteem door o.m. verbindend te ondernemen met de lokale gemeenschap als motor en met de focus op mensen met verhoogde kwetsbaarheid.

Investeren in warme en zorgzame buurten
Een andere manier van zorg organiseren dwingt ons ook op een andere manier naar mensen te kijken en de samenleving anders te organiseren. Door bijvoorbeeld meer te investeren in warme en zorgzame buurten en door mensen talentgericht te ondersteunen. In 2017 opende De Lovie vzw een eerste dorpspunt in Beveren aan de IJzer. In december 2023 ging een enthousiast team medewerkers van start in Dranouter. ‘Dorpspunt in Nouter’ is het zesde dorpspunt in de Westhoek.

Wat is een dorpspunt?
Een dorpspunt is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar je kan deelnemen aan activiteiten (bv. haak- en breinamiddag). Het is een korte keten buurtwinkel. Veel producten zijn afkomstig van leveranciers in de buurt, soms rechtstreeks van het veld. Vanuit het dorpspunt worden ook diensten verleend zoals glasophaling en thuislevering. De spilfiguren zijn personen met een verstandelijke beperking, ondersteund door De Lovie vzw. Zij baten het dorpspunt uit, samen met begeleiders en vrijwilligers. Elk dorpspunt wordt op maat van het dorp uitgebouwd en doet ook dienst als digipunt. Iedereen kan er terecht met om het even welke digitale hulpvraag.

Persoonlijke talententrajecten
Voor elke medewerker werken we een persoonlijk talententraject uit. Samen gaan we na wat ze graag doen, wat ze goed kunnen, waarin ze willen groeien en wat hun dromen zijn. Op die manier willen we bestaande talenten versterken, nieuwe talenten ontplooien en hun actieve rol binnen de dorpspunten vergroten.

‘Omgaan met mensen en een praatje doen, leute maken, daar word ik gelukkig van. Iets kunnen leren en ervaringen opdoen, vind ik belangrijk’, aldus Patrick.
‘De rekken aanvullen, dat doe ik graag. De vloer reinigen, schoonmaakproducten aanvullen en ervoor zorgen dat alles proper is. Ook boodschappen aan huis leveren bij Elisabeth is iets wat ik leuk vind’, vertelt Iris.
‘Ik zeg altijd alsjeblief en klanten zeggen dan dank je wel.’ Een grote glimlach verschijnt op het gezicht van Joris. Hij vindt het fijn om iets te betekenen voor anderen.

Voor algemene info over onze dorpspunten, contacteer gerust Jolien Mahieu via jolien.mahieu@delovie.be.

Dorpspunt in Beveren, Roesbruggestraat 20, 8691 Beveren
Openingsuren:
Ma – woe – do – vrij: 9.00 – 17.00 u.
Di: 9.00 – 18.15 u.
Info en contact: 057 37 72 73 – dorpspuntinbeveren@delovie.be

Dorpspunt in Krombeke, A. Verbrigghestraat 1, 8972 Krombeke
Openingsuren:
Ma – woe – do: 8.00 – 17.30 u.
Di: 8.00 – 18.30 u.
Vrij: 8.00 – 17.00 u.
Info en contact: 057 34 67 93 – dorpspuntinkrombeke@delovie.be

Dorpspunt in Pervijze, OC Volcraven, Grintweg 15d, 8600 Oostkerke

Wegens verbouwingswerken van het OC Ten Bercle in Pervijze is het dorpspunt verhuisd naar Oostkerke.

Openingsuren:
Di: 14.00 – 16.00 u.
Do: 14.00 – 16.00 u.
Info en contact: 0474 40 25 81 – dorpspuntinpervijze@delovie.be

Dorpspunt in Stavele, Zwanestraat 3a, 8691 Stavele
Openingsuren:
Ma – vrij: 8.00 – 17.30 u.
Info en contact: 057 36 34 49 – dorpspuntinstavele@delovie.be

Dorpspunt in Zandvoorde, Zandevoordeplaats 36, 8980 Zandvoorde
Openingsuren:
Ma – do: 9.00 – 16.30 u.
Vrij: 9.00 – 18.30 u.
Info en contact: 057 20 52 77 – dorpspuntinzandvoorde@delovie.be

Dorpspunt in Nouter, Planciusplein 2, 8951 Dranouter
Openingsuren:
Ma – di – woe – vrij: 8.30 – 17.30 u.
Do: 8.30 – 18.30 u.
Zat – Zon: 8.00 – 12.00 u. (door de 4 Sprong)
Info en contact: 057 37 85 03 – dorpspuntinnouter@delovie.be