Organisatie

De Lovie vzw is een sociale organisatie die ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap of andere beperking. Ook mensen met bijkomende noden als gevolg van een autismespectrumstoornis, psychische kwetsbaarheid, medische of fysieke problematiek, dementie … kunnen bij ons terecht.

Wij zetten in op flexibele ondersteuningsvormen op maat van de zorgvrager en zijn netwerk:
van mobiele begeleiding (Mobius) tot continue ondersteuning 24/24u.

De Lovie streeft naar duurzame, kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening. Dit betekent onder meer: een dynamisch personeelsbeleid, processen optimaliseren, samenwerken met partners binnen en buiten de sector en regionale overheden.

 

 

Partners

De Lovie vzw is een vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Meer info op http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11208471-Vergunde+zorgaanbieder.html.

 

De Lovie vzw is lid van Kwaito.
‘Kwaito is een coöperatieve vennootschap van sociale ondernemers die ondersteuning biedt aan kwetsbare groepen in de samenleving. We verschuiven het model van ‘de persoon centraal’ naar ‘de persoon en zijn omgeving centraal’. Kwaito staat voor kwalitatief, innovatief en toekomstgericht ondernemerschap. We willen invulling geven aan begrippen zoals solidariteit, inclusiviteit en duurzaamheid en zo het beleid mee bepalen rond mensen met een kwetsbaarheid.’

 

 

 

 

 

De Lovie vzw is partner van Modem.
Modem is een expertnetwerk in innovatieve assistieve technologie dat maximale participatie beoogt voor iedereen met een beperking in Vlaanderen.

 

 

 

 

De Lovie vzw is lid van het Vlaams Platform Begeleid Werken.

 

 

 

 

De Lovie vzw is lid van de Stuurgroep Vroegtijdige Zorgplanning.

 

 

 

 

 

 

De Lovie vzw is lid van SYNAPS 2.0, het West-Vlaams intersectoraal samenwerkingsverband dat de dienstverlening aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wenst te bevorderen. Het samenwerkingsverband stelt zich tot doel om diensten en organisaties uit de provincie te steunen in het ontwikkelen van kennis en deskundigheid ten aanzien van personen met NAH.