Vrienden van De Lovie

Vrienden van De Lovie is een initiatief van Michiel Bulcke, zaakvoerder uit Roeselare en papa van Alexander en Louis die tijdens de week bij ons verblijven. Vrienden van De Lovie engageren zich om jaarlijks een gift van 2500 euro over te maken. Op die manier versterken zij structureel en op langere termijn onze organisatie en kunnen wij fantastische projecten realiseren. Vrienden van De Lovie ontmoeten elkaar op het jaarlijks netwerkevenement waar ook toelichting wordt gegeven over de besteding van de middelen.