Zeg, e je (leer)goeste?

De Lovie vzw is met financiële steun van de Europese Unie promotor van het ESF-project ‘Een leerecosysteem in de regio Poperinge: ‘zeg, e je (leer)goeste?”

Het project (12506) zal bijdragen aan de doelstelling van de ESF-oproep (545) die erin bestaat op lokaal niveau actief mogelijkheden te verkennen en stappen te zetten om samen met lokale stakeholders een leerecosysteem uit te bouwen dat alle kansen in de omgeving voor talentontwikkeling optimaal benut. Lokale partners onderzoeken hoe het concept leerecosysteem zich laat vertalen naar de eigen praktijk en definiëren samen eerste experimenten die toelaten om actiegericht te leren.

Via de ontwikkeling van een leerecosysteem wordt tegemoet gekomen aan de lokale noden die omschreven worden in diverse beleidsplannen en zelfs om in te zetten op levensbreed leren om de leercultuur te ontwikkelen alsook de zin voor talentontwikkeling aan te wakkeren. Er wordt krachtgericht gewerkt en vanuit een positief mensbeeld waarbij volwaardig actorschap wordt nagestreefd. Het project zet in op volgende werkpakketten ofwel sporen: 1. Intra-leerproces (tussen de kern) partners 2. Inter-leerproces, het aanwakkeren van leergoesting en talenten bij formele en informele actoren, inclusief burgers, groepen van burgers of buurten 3. Extern leerproces (waaronder een uitwisseling met andere leerecosystemen).

Je kunt dit project verder volgen via https://delovie.be/leerecosysteem-poperinge/.