Vivons samen

Samen leven, wonen en werken van mensen met en zonder handicap zou eigenlijk de gewoonste
zaak van
de wereld moeten zijn. En toch zijn er vaak nog drempels: letterlijk, maar ook figuurlijk.
Met een aantal inspirerende voorbeelden op het vlak van sociale inclusie willen De Lovie vzw en Les Papillons Blancs de Dunkerque mensen inspireren om die drempels weg te werken. En dit met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Binnen de Europese Unie bestaan er verschillende fondsen die middelen toekennen aan projecten die de grensoverschrijdende samenwerking bevorderen. Interreg France-Wallonie-Vlaanderen bijvoorbeeld is een programma binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met als doel economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië, West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil ‘gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking.’

Les Papillons Blancs Dunkerque (Frankrijk) en De Lovie vzw (Vlaanderen) dienden samen een microproject met als titel ‘Vivons samen’. Dit project had als doel elkaar beter te leren kennen en informatie en ervaringen uit te wisselen binnen het thema sociale inclusie.

Les Papillons Blancs werd in 1961 opgericht op initiatief van enkele geëngageerde ouders. De Lovie vzw ontstond in 1960 op het gelijknamige kasteelpark in Poperinge. Beide organisaties kenden een evolutie van snelle groei, uitbreiding en professionalisering. Vandaag ondersteunt Les Papillons Blancs 1300 personen met een verstandelijke handicap op verschillende locaties in de regio van Duinkerke; De Lovie vzw ondersteunt 700 personen in de Westhoek. Wij delen dezelfde historiek, dezelfde doelgroep en dezelfde visie. Hoog tijd dus om elkaar te versterken!

Wij willen ijveren voor een samenleving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn en de ondersteuning van personen met een handicap een bekommernis is van iedereen.

 

Het microproject ‘Vivons samen’ heeft twee belangrijke luiken:

1) Door voorbeelden en verhalen te delen, willen we graag de ontmoetingen tussen personen met en zonder verstandelijke handicap stimuleren. De inspirerende verhalen werden gebundeld in een tweetalige gids en tonen aan dat écht samenleven mogelijk is: Sofie aan de slag als kleuterjuf en Freddy als vrijwilliger in de gemeente; inclusieve dans- of theaterworkshops; buurtfeesten; de creatie van een ontmoetingspunt uitgebaat door mensen met een handicap …

Wil je graag een brochure ontvangen?
Contacteer Birgit Provoost, via mail naar birgit.provoost@delovie.be of op het nr. 057 344 388.

2) De muziekband van De Lovie vzw (Il Sogno) en Les Papillons Blancs de Dunkerque (Rex’n Roll) deelden het podium op verschillende festivals aan beide zijden van de grens:

25/04/2019 BAD festival, De Panne
15/06/2019 Fête de la Musique, Coppenaxfort
21/06/2019 Rex’feest, Rexpoëde
30/06/2019 Feesten in het Park, Poperinge
01/09/2019 Fête de l’Yser – IJzerfeest, Roesbrugge (Poperinge)


Van deze concerten werd een artistieke documentaire gemaakt, te zien via deze link.