Stap per stap

Het zorglandschap is de voorbije jaren sterk veranderd, ook maatschappelijke noden evolueren. Vanuit een bewust engagement ten opzichte van kwetsbare personen verruimt ook onze doelgroep en verbreedt onze werking. We zetten in op flexibele ondersteuningsvormen, nieuwe initiatieven en samenwerkingen die wederzijds versterken.

Vanuit Werkburo West-Vlaanderen waarin Mobius (De Lovie vzw) partner is, bieden we met ‘Stap per stap‘ sinds kort ondersteuning aan mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn door ziekte.

Woon je in de Westhoek en ben je al een tijdje arbeidsongeschikt door ziekte? Wens je jouw kansen in de maatschappij te (her)ontdekken? We gaan na wat voor jou belangrijk is en wat je talenten en interesses zijn. Bij jou thuis, op jouw maat en tempo.

Meer weten? Surf snel naar www.stapperstap.be.

‘Stap per stap’ kadert in het project ‘Westwijs’ in samenwerking met Vives e.a. partners en krijgt steun van de provincie en POM West-Vlaanderen.