Extra middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp: De Lovie vzw kan 3 nieuwe projecten realiseren

In het Zorginvesteringsplan van de Vlaamse overheid wordt 19,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voorzien. Die middelen worden beschikbaar gesteld aan initiatiefnemers die zich mee engageren om de rechtstreeks toegankelijke hulp te herwerken. De bedoeling is om nieuwe invullingen te ontwikkelen en uit te testen, met het oog op een definitieve aanpassing van de regelgeving. De nieuwe initiatieven moeten snel inzetbaar zijn, flexibel, laagdrempelig en op maat van de zorgvrager. Lokale en intersectorale samenwerking wordt sterk aangemoedigd.

Meer info hierover vind je op https://www.vaph.be/documenten/oproep-pilootfase-nieuw-beleid-rth. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits geeft meer uitleg in deze videoboodschap: https://www.vaph.be/video/video-videoboodschap-van-minister-van-welzijn-volksgezondheid-en-gezin-over-de-pilootfase.

Extra middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp: De Lovie vzw kan 3 nieuwe projecten realiseren in samenwerking met andere partners

Voor De Lovie vzw werden 3 projecten goedgekeurd, goed voor extra middelen ter waarde van 7 voltijdse medewerkers (of nog meer deeltijdse).

‘Jutekako’, begeleiding van jonge kindjes
Jutekako, of schommel in het West-Vlaams, is een project voor kindjes van 0 tot 7 jaar waarbij we willen inzetten op goede beeldvorming, vroeginterventie en trajectbegeleiding. We geven deze kindjes tijdig een duwtje in de rug, zodat zij een mooie toekomst kunnen tegemoet vliegen.
Deze aanvraag gebeurde samen met CLB Westhoek. Voor meer informatie kun je terecht bij Ines De Schryver via mail naar ines.deschryver@delovie.be of op het nr. 057 344 102.

‘Snel op weg’, loket voor volwassenen met (een vermoeden van) een beperking
Snel op weg zegt letterlijk wat we voor ogen hebben: we willen mensen met een vermoeden van een beperking vlug helpen door een laagdrempelig loket te openen in 4 steden in de Westhoek, nl. Poperinge, Ieper, Veurne en Diksmuide. Zij kunnen er terecht voor informatie, advies en psychosociale ondersteuning indien nodig. Ook partners in de zorg kunnen aankloppen voor handicapspecifieke vragen. Dit loket wordt ingebed in het bestaande ‘sociaal huis’.

Onze partner in dit dossier is Vondels vzw. Voor meer informatie kun je terecht bij Veronique Minsart via mail naar veronique.minsart@delovie.be of op het nr. 057 344 146.

‘Veel soeps’, aangepaste dagbesteding voor volwassenen
Niet veel soeps betekent niet veel bijzonders. Met ‘Veel soeps’ bedoelen we net het omgekeerde. Veel soeps is een bijzonder project: een ontmoetingsplaats of vertrek- en terugvalbasis voor begeleid werk. Je kan het ook dagbesteding met een horeca-tintje noemen.

Een groeiend aantal (jong)volwassenen met een (vermoeden van) een beperking zijn op zoek naar meer aangepaste dagbesteding. Zij vinden geen aansluiting bij het bestaande aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) noch bij de arbeidsactiviteiten van een maatwerkbedrijf. Voor deze mensen willen we inzetten op aangepaste dagbegeleiding, mobiele ondersteuning en begeleid werken met tal van partners, o.a. Vondels vzw en Westlandia vzw. Voor meer informatie kun je terecht bij Mieke Staessen via mail naar mieke.staessen@delovie.be of op het nr. 0476 78 31 67 of bij An Vandenbroucke via mail naar an.vandenbroucke@delovie.be of op het nr. 057 344 237.

We zullen deze 3 projecten op korte termijn verder vorm geven in samenwerking met de vermelde partners en ook bijhorende vacatures verspreiden. Voor wie interesse heeft, hou zeker onze webpagina www.delovie.be/jobs en sociale media in de gaten!