De Warmste Week 2022 voor Tsjakut Tsjakin

Tsjakut Tsjakin van De Lovie vzw is geselecteerd als project voor De Warmste Week (DWW). Dit jaar is het centrale thema kansarmoede. Het project van De Lovie vzw wil een vrijetijdswerking uitbouwen voor jongeren die de weg naar het lokale vrijetijdsaanbod nog niet vinden. 

Kansarm zijn, in zijn breedste betekenis, wil zeggen dat je geen kansen krijgt, in de kou komt te staan, uit de boot valt. Geen kansen krijgen, kan zich vertalen in genegeerd worden, niet meetellen, geen prikkels krijgen, geen geloof in je mogelijkheden, gepest en veroordeeld worden…

Kansen krijgen, betekent dat je positief benaderd wordt, graag gezien wordt, aandacht krijgt, gestimuleerd wordt, succeservaringen kunt opdoen, gewaardeerd wordt …  Voor een aantal jongeren tussen 14 en 18 jaar is het niet evident om zich in een peergroep te begeven en hun vrije tijd zinvol uit te bouwen.  Vanaf die leeftijd kunnen ze immers niet meer terecht in naschoolse opvang en zijn ze verondersteld om dit zelfstandig aan te pakken.  We zien echter dat niet iedereen hierin slaagt en dit kan omwille van heel wat verschillende redenen: de sociale of financiële status van de gezinscontext of de cognitieve en psychische kwetsbaarheden van de jongere zelf.

Voor die specifieke groep willen we graag met de steun van de Koning Boudewijnstichting in het kader van De Warmste Week ‘TSJAKUT TSJAKIN’ uitbouwen.  Een naschoolse vrijetijdswerking voor jongeren tussen 14 en 18 jaar voor wie de drempel naar het lokale aanbod te groot is.  Vanuit de veiligheid van de groep willen we samen met hen die stappen zetten.

We bieden dus in eerste instantie kansen op een duurzame vrijetijdsinvulling, inhakend op het reguliere aanbod in de lokale gemeenschap.  Anderzijds reiken we hen zo ook heel veel latente kansen en mogelijkheden aan op het vlak van vriendschap en leren van leeftijdsgenoten en opbouw van sociaal zelfvertrouwen.  Op die manier bouwen we aan een jongere die sterker in zijn schoenen staat en minder kans maakt om op latere leeftijd helemaal uit de boot te vallen.

De naam Tsjakut Tsjakin is een West-Vlaamse term voor ‘in alle richtingen’.  Tussen 14 en 18 jaar kan een jongere nog alle richtingen uit.  We willen hen op dit kruispunt in hun leven alle mogelijkheden op alle kansen helpen ontdekken.  Het is niet de bedoeling dat jongeren op deze jonge leeftijd omwille van hun omstandigheden beknot worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden.  Zij moeten over alle potentieel blijven beschikken om in hun eigen richting te blijven doorgroeien.  Door Tsjakut Tsjakin op te zetten, hopen we op deze manier een goede ruggensteun te bieden zodat deze jongeren kunnen uitgroeien tot zelfzekere, stevige jongvolwassenen.

We starten voor dit project klein, en richten ons op jongeren uit het Poperingse. Concreet willen we graag minstens om de twee weken een ontmoetingsmoment organiseren op een centrale plaats in hartje Poperinge zodat de werking ook in de breedste zin van het woord bereikbaar en laagdrempelig is.

Ten voordele van het project Tsjakut Tsjakin en De Warmste Week 2022 verkoopt De Lovie vzw sleutelhangers/gsm-houders. De HUB, het maaklab, van De Lovie vzw vervaardigde zelf deze handige gadgets. Een sleutelhanger kost 5 euro en kan je kopen:

  • In het Trefhuis op het kasteeldomein van De Lovie vzw
  • In de winkels Fenestra (Poperinge), Aurelia (Lo) en Het huis van juffrouw Sibylle (Diksmuide)
  • Op de vrijdagmarkt van Poperinge op 9 december
  • Op Wintergeluk in De Lovie op 16 december

Wens je meer informatie over het project zelf?
Contacteer dan Gwendolyn Dequecker (gwendolyn.dequecker@delovie.be of 0474 49 19 32) of Marlies Taillieu (marlies.taillieu@delovie.be of 057 34 42 64 ).