Giften

Wil je graag een gift doen?

Dat kan op rekeningnummer BE51 4673 3521 0162 op naam van De Lovie vzw met de vermelding van het project dat je wenst te steunen.

Als je een bedrag van minimum €40 doneert, heb je recht op een fiscaal attest en krijg je 45% belastingsvermindering op het geschonken bedrag. Een gift van 40 euro kost je maar 22 euro. De Lovie vzw is gemachtigd door het Ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf 40 euro. Fiscale attesten worden in de maand maart opgestuurd.

Om een attest voor belastingaftrek voor giften te kunnen uitreiken, zijn wij vanaf 2024 wettelijk verplicht om voortaan uw rijksregisternummer toe te voegen aan de fiche voor de belastingsdienst. Dankzij de toevoeging van dit nummer kan de fiscus de jouw belastingsvoordeel correcter toewijzen en vooraf invullen op jouw belastingsaangifte binnen Tax-on-web.

Mogen wij daarom vragen om via dit formulier uw gegevens en rijksregisternummer door te geven aub?
Doe je een gift in naam van een bedrijf? Geef dan het nummer door van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Wil je ons op een meer duurzame wijze steunen, kies dan voor een doorlopende opdracht. Je kan op regelmatige basis een bedrag naar keuze storten via rekeningnummer BE51 4673 3521 0162 op naam van De Lovie vzw. Zo help je onze meerjarige projecten te realiseren.

Op vraag kunnen wij ook een factuur sponsoring bezorgen.

“Elke gift is een bijdrage aan meer kwaliteit van leven.”