Ethiek in de fondsenwerving

De Lovie vzw is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en respecteert de Ethische Code Fondsenwerving.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 6 juni 1996 door verschillende organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking. Deze hebben een gezamenlijke Ethische Code en een Intern Reglement aangenomen.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving is actief op vier domeinen:

– Belangenbehartiging, als representatieve sectororganisatie, gebaseerd op het lidmaatschap van verenigingen die beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek;
– Ethiek en transparantie in de fondsenwerving, zoals bepaald in de Ethische Code;
– Bevordering van professionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid van de fondsenwerving;
– De vrijgevigheid van de bevolking in brede zin.