Vanaf 1 juli 2021 verdwijnt het fiscaal voordeel van duolegaat.

Duolegaat is een techniek die gebruikt wordt in een testament waarbij je meerdere begunstigden (bijvoorbeeld een goed doel en een vriend) aanduidt die elk een legaat ontvangen. Met een duolegaat laat je (een deel van) je vermogen na aan een goed doel op voorwaarde dat dit goede doel een nettobedrag of een deel van de nalatenschap, vrij van erfbelasting, uitkeert aan een ver familielid of een vriend. In de praktijk zal het verre familielid of de vriend “netto” meer van de erfenis overhouden dan wanneer hij rechtstreeks van jou zou erven. Ook het goede doel houdt er aan over.

Vanaf 1 juli 2021 wordt het fiscaal voordeel van duolegaten in Vlaanderen afgeschaft en zal er voor oude testamenten met een duolegaat geen fiscaal voordeel meer zijn. Legaten aan ‘goede doelen’ zijn vanaf dan wel volledig vrijgesteld van erfrechten.

Meer informatie vind je in deze folder.