De Lovie vzw werkte mee aan het internationaal project MEDIA van Erasmus+

De Lovie vzw is een organisatie die gaat voor een wereld waarin eenieder zijn eigen weg kiest,
waarbij wat hij of zij kan, wordt versterkt, om te bereiken wat hij of zij wil.

Om dat te helpen realiseren, werkten we in samenwerking met onze vormingspartner Konekt mee aan het internationaal project MEDIA (Mainstream for the Empowerment of Disabled people in an Inclusive Approach) van Erasmus + dat wil bijdragen aan meer sociale gelijkheid en inclusie voor personen met een beperking in Europa.

Via het MEDIA-project willen we mensen met een handicap, en in het bijzonder met een verstandelijke handicap, begeleiden en hen een rol in de samenleving laten opnemen vanuit hun beleefde en doorleefde ervaring. Zo willen we hen ondersteunen om obstakels en belemmeringen uit de weg te ruimen. Samen met hen willen we voorstellen, aanbevelingen en interventies ontwikkelen op een door hen gekozen terrein.

En wat betekent dat dan concreet in de praktijk?

Onder begeleiding van Marijn van Konekt vzw gingen 6 personen die we ondersteunen op weg rond de thema’s mobiliteit en werk. Wat vormt een obstakel voor hen? Wat belemmert hen? En hoe kunnen ze zelf mee helpen om hun ‘probleem’ uit te leggen aan andere mensen? En hoe kunnen ze proberen om er zelf een oplossing voor te vinden?

Via deze link kun je een filmpje bekijken met de korte voorstelling van het project.

Via deze link kun je luisteren en kijken naar de getuigenis van Lies, één van de personen die meewerkte aan het project.

Wil je graag ons online slotevenement nog even herbeleven? Dat kan via deze link.

Voor meer informatie over het project kun je steeds contact opnemen met Geert Vannieuwenhuyze via 057/334 965 of via geert.vannieuwenhuyze@delovie.be.