Memorandum 2018

De Lovie vzw gelooft in een warme samenleving waarin iedereen meetelt. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen vragen wij dan ook aan de nieuwe gemeentebesturen om in de toekomst nog meer werk van te maken van een inclusieve en diverse samenleving.
De Lovie vzw werkte een memorandum uit, de volledige tekst vind je hier.
We hopen met dit memorandum de lokale besturen van de Westhoek op het vlak van welzijn te stimuleren om de adviezen om te zetten in actie.